1. sol

  sol subst. ~en ~ar ORDLED: sol-en
  Svensk ordbok
 2. skott

  skott [skåt´] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skott-et
  Svensk ordbok
 3. djup

  1djup adj. ~t
  Svensk ordbok
 4. botten

  botten [båt´-] subst. bottnen el. ~, bottnar ORDLED: bottn-en
  Svensk ordbok
 5. flyta

  fly`ta verb flöt flutit fluten flutna, pres. flyter ORDLED: flyt-er SUBST.: flytande
  Svensk ordbok
 6. höjd

  höjd subst. ~en ~er ORDLED: höjd-en
  Svensk ordbok
 7. öppna

  öpp`na verb ~de ~t ORDLED: öppn-ar SUBST.: öppnande, öppning
  Svensk ordbok
 8. stryka

  stry`ka verb strök strukit struken strukna, pres. stryker ORDLED: stryk-er SUBST.: strykande, strykning (till 1--5)
  Svensk ordbok