1. Dala-Demokraten

  Dala-Demokraten, socialdemokratisk morgontidning i Falun.

 2. Dalarnas museum

  Dalarnas museum, egentligen Stiftelsen Dalarnas museum , Falun, har sitt ursprung i Dalarnas fornminnesförening från 1862 och dess museum Dala Fornsal från 1883; stiftare (1976) var Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund och Kopparbergs läns landsting.
 3. Erik Dal

  Dal, Erik, 1922–2006, dansk biblioteksman och visforskare.

 4. hängande dal

  hängande dal, bidal som ansluter till en större och djupare huvuddal högt upp på dennas sida.
 5. Gustaf Dalén

  Gustaf Dalén, 26 m högt, bottenfast fyrtorn vid grundet Oståken, i havet, ca 12 km utanför Oxelösund; uppkallat efter AGA-fyrens uppfinnare.
 6. Högskolan Dalarna

  Högskolan Dalarna, tidigare Högskolan i Falun/Borlänge, högskola bildad i samband med högskolereformen 1977.
 7. U-dal

  U-dal, trågdal, dalgång med U-format tvärsnitt bildad genom att en glaciär eller inlandsis ”hyvlat av” bergssidorna.

 8. dala pälsfår

  dala pälsfår, oförädlad rest av en äldre fårtyp som ingår i gruppen allmogefår.
 9. Dals-Ed

  Dals-Ed, församling i Karlstads stift, Dals-Eds kommun, Dalsland (Västra Götalands län); 4 794 invånare (2016).

 10. Dals Rostock

  Dals Rostock, tätort i Melleruds kommun, Dalsland (Västra Götalands län), 8 km väster om Mellerud; 882 invånare (2016).