1. dalmas

  da`lmas subst. ~en ~ar ORDLED: dal--mas-en
  Svensk ordbok
 2. mas

  mas, dalmas, dalkarl, invånare i (övre) Dalarna; den som bor i södra Dalarna kallas rumpmas.
 3. da-

  da-, beteckning för måttenhetsprefixet deka-, innebärande faktorn 10.
 4. deka-

  deka-, ett sällan använt måttenhetsprefix med beteckningen da innebärande faktorn 10.
 5. Augusto d’Halmar

  d’Halmar, Augusto (egentligen Augusto Geomine Thomson), 1882–1950, chilensk författare.
 6. rumpmas

  rum`pmas subst. ~en ~ar ORDLED: rump--mas-en
  Svensk ordbok
 7. dalmatiner

  dalmati´ner subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dalmat-in-ern
  Svensk ordbok
 8. dalkarl

  da`lkarl subst. ~en ~ar ORDLED: dal--karl-en
  Svensk ordbok
 9. mas

  1mas subst. ~en ~ar ORDLED: mas-en
  Svensk ordbok