1. biologisk damm

  biologisk damm, mekanisk och biologisk reningsanläggning för avloppsvatten och dagvatten.
 2. Bertil Damm

  Damm, Bertil, 1887–1942, målare och teaterdekoratör.
 3. respirabelt damm

  respirabelt damm, benämning på damm som innehåller korn med en diameter som är mindre än 0,005 mm och vilka vid inandning kan tränga in i lungans finaste förgreningar (lungblåsorna).
 4. Cappelen Damm

  Cappelen Damm, Oslo, norskt bokförlag, grundat 2007 genom en sammanslagning av av förlagen Cappelen och Damm.
 5. dammig

  damm`ig adj. ~t ORDLED: damm-ig
  Svensk ordbok
 6. damm

  2damm subst. ~et ORDLED: damm-et
  Svensk ordbok
 7. damm

  1damm subst. ~en ~ar ORDLED: damm-en
  Svensk ordbok
 8. Sardar Sarovar-dammen

  Sardar Sarovar-dammen  

 9. ar-Rusayris damm

  ar-Rusayris damm, damm i östra Sudan; för belägenhet se landskarta Sudan.
 10. Tjugoandra kongressens damm

  Tjugoandra kongressens damm, egentligen XXII kongressens damm, namn under sovjettiden på Volgograds damm och kraftverk i Volga, Ryssland.