1. Umeälven

  Umeälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.
 2. Hooverdammen

  Hooverdammen, tidigare Boulderdammen, USA:s näst högsta damm, en 221 m hög valvdamm i betong i Coloradofloden, färdig 1935.

 3. vattenblink

  vattenblink, Hottonia palustris, art i familjen viveväxter.
 4. Liselund

  Liselund , lustslott och park på Møn, Danmark, anlagda i romantisk rokokostil vid 1700-talets slut.
 5. bäver

  bäver är en gnagare som finns på många håll i Sverige.
 6. Assuandammen

  Assuandammen är två dammar, en gammal och en ny, i floden Nilen i Egypten.
 7. nateväxter

  nateväxter, Potamogetonaceae, familj växter med 6 släkten och cirka 190 arter fleråriga vattenväxter med världsvid utbredning.
 8. Södermanland

  Södermanland, eller Sörmland som det också kallas, är ett landskap i Svealand.
 9. stenfyllningsdamm

  stenfyllningsdamm, damm av stenmaterial, en typ av jorddamm, se vidare damm.
 10. Miessaure

  Miessaure, damm och kraftverk, se Messaure.