1. saltgård

  saltgård, damm för framställning av salt, detsamma som salin.
 2. dammexplosion

  dammexplosion, explosion i brännbart damm.
 3. överfallsdamm

  överfallsdamm, fast damm med så låg höjd att vattnet kontinuerligt rinner över krönet.
 4. massivdamm

  massivdamm, en typ av gravitationsdamm, utformad som massiv konstruktion i betong.
 5. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 6. kröndamm

  kröndamm, damm där dammkrönets höjd ligger över den absolut högsta vattennivån i magasinet.
 7. utskovsdamm

  utskovsdamm, den del av en jordfyllningsdamm eller betongdamm där öppningar finns för avbördning, avtappning, av vatten över eller genom dammen.
 8. Hendrik Verwoerddammen

  Hendrik Verwoerddammen, damm i mellersta Sydafrika; för belägenhet se landskarta Sydafrika.
 9. Mtera

  Mtera, damm i mellersta Tanzania; för belägenhet se landskarta Tanzania.
 10. Avanaverodammen

  Avanaverodammen, damm i nordvästra Surinam; för belägenhet se landskarta Surinam.