1. tidvattenkraftverk

  tidvattenkraftverk är en anläggning där man använder tidvattenenergi för att framställa el.
 2. näckrosväxter

  näckrosväxter, Nymphaeaceae , familj tvåhjärtbladiga växter som omfattar drygt 90 arter fleråriga örter och har världsvid utbredning i sötvatten i dammar, sjöar och rinnande vatten.

 3. näckrosor

  näckrosor är vattenväxter.
 4. Alicantedammen

  Alicantedammen, damm i sydöstra Spanien, uppförd 1579–94 för magasinering av odlingsvatten.
 5. vägsalt

  vägsalt, salt som sprids på gator och vägar för att smälta snö och is eller binda damm.
 6. Salto Grande

  Salto Grande , damm och kraftverk i Uruguayfloden på gränsen mellan Uruguay och Argentina.
 7. La Amistad

  La Amistad, damm i Rio Grande, på gränsen mellan Mexico och USA.
 8. avbördningsanordning

  avbördningsanordning, anordning med uppgift att under kontrollerade former avleda viss vattenföring, vanligen från ett vattenmagasin till ett vattendrag.
 9. Falcon

  Falcon, damm med stor reservoar i nedre delen av Rio Grande söder om Laredo på gränsen mellan USA och Mexico.
 10. salin

  salin, saltgård, grund damm för framställning av salt.