1. entropilagen

  entropilagen, vanlig benämning på termodynamikens andra huvudsats.
 2. dammbindningsmedel

  dammbindningsmedel, hygroskopiska salter som drar åt sig och kvarhåller fukt och på så sätt binder damm.
 3. vattenbok

  vattenbok, den förteckning som en mark- och miljödomstol ska föra över alla vattenföretag inom domsområdet, t.ex. dammar och anläggningar för bortledande eller tillförsel av vatten.
 4. Volta

  Volta är en flod i västra Afrika.
 5. Tre raviner

  Tre raviner, trång passage i floden Chang Jiang i Kina.
 6. gravitationsdamm

  gravitationsdamm, dammbyggnad som med hjälp av sin egen tyngd ger erforderlig stabilitet mot vattentrycket.
 7. vind

  vind är luft som förflyttar sig.
 8. Kishaw

  Kishaw, Kinshaw, en 253 m hög jorddamm i floden Yamunas tillflöde Södra Tons i norra Indien, på gränsen mellan delstaterna Himachal Pradesh och Uttar Pradesh.
 9. Marimbondo

  Marimbondo, Marimbundo, stor damm i Brasilien i floden Rio Grande, vid Fronteira på gränsen mellan delstaterna Minas Gerais och São Paulo.
 10. Mica

  Mica, damm och kraftverk i Klippiga bergen i västra Canada i övre Columbiafloden.