1. W.A.C. Bennet-dammen

  W.A.C. Bennet-dammen, jorddamm i Peace River i British Columbia, Canada, färdig 1968.
 2. Volgograds damm och kraftverk

  Volgograds damm och kraftverk, tidigare XXII kongressens kraftverk, hög damm med stort vattenkraftverk i Volga i Ryska federationen, färdig 1958.
 3. New Cornelia-dammen

  New Cornelia-dammen, eng.elska New Cornelia Tailings, jorddamm i Ten Mile Wash, ett tillflöde till Gilafloden, i sydvästra Arizona, USA.
 4. Fort Peck-dammen

  Fort Peck-dammen, jorddamm i Montana, USA, som färdigställdes 1940 i övre Missouriflodens lopp för att dämpa farligt höga flöden och reducera översvämningsriskerna nedströms.
 5. Jean-Claude Van Damme

  Van Damme (egentligen Van Varenberg), Jean-Claude, född 1960, belgisk skådespelare och filmproducent.
 6. Damm Förlag AB

  Damm Förlag AB, Stockholm, tidigare bokförlag med utgivning av skönlitteratur, främst spänningsromaner och deckare.

 7. Umeälven

  Umeälven är en älv som flyter genom södra Lappland och Västerbotten.
 8. Hooverdammen

  Hooverdammen, tidigare Boulderdammen, USA:s näst högsta damm, en 221 m hög valvdamm i betong i Coloradofloden, färdig 1935.

 9. vattenblink

  vattenblink, Hottonia palustris, art i familjen viveväxter.
 10. Liselund

  Liselund , lustslott och park på Møn, Danmark, anlagda i romantisk rokokostil vid 1700-talets slut.