1. andmat

  andmat, Lemna minor, art i familjen kallaväxter.
 2. Generalife

  Generalife (arabiska Jennat al-Arif eg.: ’Arkitektens Trädgård’), trädgårdsanläggning med lustslott belägen i anslutning till och med utsikt över Alhambra i Granada, Spanien.
 3. vattenkraftverk

  vattenkraftverk, anläggning som omvandlar lägesenergi hos vatten till el.
 4. Kaniji

  Kaniji , damm och kraftverk i Nigeria, se Kainji.
 5. lamelldamm

  lamelldamm, typ av betongdamm.
 6. Cahora Bassa

  Cahora Bassa, damm med vattenkraftverk, se Cabora Bassa.
 7. saltgård

  saltgård, damm för framställning av salt, detsamma som salin.
 8. dammexplosion

  dammexplosion, explosion i brännbart damm.
 9. överfallsdamm

  överfallsdamm, fast damm med så låg höjd att vattnet kontinuerligt rinner över krönet.
 10. massivdamm

  massivdamm, en typ av gravitationsdamm, utformad som massiv konstruktion i betong.