1. stöv

  stöv, kortfibrigt textilavfall; detsamma som flock.
 2. fladdermöss

  fladdermöss är något så ovanligt som däggdjur som kan flyga.
 3. kröndamm

  kröndamm, damm där dammkrönets höjd ligger över den absolut högsta vattennivån i magasinet.
 4. utskovsdamm

  utskovsdamm, den del av en jordfyllningsdamm eller betongdamm där öppningar finns för avbördning, avtappning, av vatten över eller genom dammen.
 5. Hendrik Verwoerddammen

  Hendrik Verwoerddammen, damm i mellersta Sydafrika; för belägenhet se landskarta Sydafrika.
 6. Mtera

  Mtera, damm i mellersta Tanzania; för belägenhet se landskarta Tanzania.
 7. Avanaverodammen

  Avanaverodammen, damm i nordvästra Surinam; för belägenhet se landskarta Surinam.
 8. fördämning

  fördämning, dammbyggnad för uppdämning av vattennivån i vattendrag eller sjö, se damm.
 9. Tucurí

  Tucurí, damm i norra Brasilien; för belägenhet se landskarta Brasilien.
 10. Volga-V.I. Lenin

  Volga-V.I. Lenin, tidigare namn på Kujbysjev, damm och kraftverk i Volga.