1. sådan

  sådan [så´- äv. så`-] el. vard. sån [sån´] pron. ~t ORDLED: så--dan
  Svensk ordbok
 2. korrespondens

  korrespondens [-den´s el. -daŋ´s] subst. ~en ~er ORDLED: kor-re-spond-ens-en
  Svensk ordbok
 3. afton

  af`ton subst. ~en aftnar ORDLED: aftn-ar
  Svensk ordbok
 4. dåna

  då`na verb ~de ~t ORDLED: dån-ar SUBST.: dånande, dåning (till 2); 1dån (till 1)
  Svensk ordbok
 5. orkester

  orkester [-kes´-] subst. ~n orkestrar ORDLED: ork-estr-ar
  Svensk ordbok
 6. servering

  serve´ring subst. ~en ~ar ORDLED: serv-er-ing-en
  Svensk ordbok
 7. bolero

  bole´ro subst. ~n, ~r el. ~er ORDLED: bol-er-on
  Svensk ordbok
 8. beskaffad

  beskaff´ad adj. beskaffat ORDLED: be-skaff-ad
  Svensk ordbok
 9. fostra

  fos`tra verb ~de ~t ORDLED: fostr-ar SUBST.: fostrande; fostran
  Svensk ordbok
 10. menuett

  menuett´ subst. ~en ~er ORDLED: menu-ett-en
  Svensk ordbok