1. Dan-Axel Broström

  Broström, Dan-Axel, 1915–76, skeppsredare; jämför släktartikel Broström.
 2. Dan

  Dan, dansk sagokung.
 3. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 4. danaarv

  da`naarv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dana--arv-et
  Svensk ordbok
 5. Jupiter

  Jupiter, symbol ♃, solsystemets största planet, den femte i ordning inifrån och den innersta av jätteplaneterna.

 6. Adam Smith

  Smith, Adam, döpt 5 juni 1723, död 17 juli 1790, brittisk (skotsk) filosof och nationalekonom, professor i logik vid universitetet i Glasgow 1751–52 och i moralfilosofi 1752–63, generalkommissarie vid tullverket för Skottland 1778–90.
 7. daner

  daner, germansk stam, först omtalad på 500-talet av Jordanes och Prokopios.
 8. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 9. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 10. patriark

  patriark, benämning på tre generationer av anfäder från vilka enligt Bibeln Israels folk härstammar, nämligen Abraham, Isak och Jakob.