1. ring

  ring subst. ~en ~ar ORDLED: ring-en
  Svensk ordbok
 2. par

  1par subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: par-et
  Svensk ordbok
 3. illa

  ill`a adv.
  Svensk ordbok
 4. ros

  1ros subst. ~en ~or ORDLED: ros-en
  Svensk ordbok
 5. pipa

  1pi`pa subst. ~n pipor ORDLED: pip-an
  Svensk ordbok
 6. längd

  längd subst. ~en ~er ORDLED: längd-en
  Svensk ordbok
 7. röja

  röj`a verb röjde röjt, pres. röjer ORDLED: röj-er SUBST.: röjande, röjning (till 2 och 3)
  Svensk ordbok
 8. tända

  tän`da verb tände tänt, pres. tänder ORDLED: tänd-er SUBST.: tändande, tändning
  Svensk ordbok
 9. leka

  le`ka verb lekte lekt, pres. leker ORDLED: lek-er SUBST.: lekande; lek (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 10. takt

  takt subst. ~en ~er ORDLED: takt-en
  Svensk ordbok