1. energitaxa

  energitaxa, fastställd prislista för leverans av el och annan ledningsbunden energi såsom fjärrvärme och fjärrkyla.
 2. ADSL

  ADSL, asymmetric digital subscriber line, teknik för överföring av data med hög hastighet över vanliga teleledningar.

 3. debitering

  debite´ring subst. ~en ~ar ORDLED: deb-it-er-ing-en
  Svensk ordbok
 4. restskatt

  res`tskatt subst. ~en ~er ORDLED: rest--skatt-en
  Svensk ordbok
 5. påföra

  på`föra verb påförde påfört, pres. påför ORDLED: på--för-de SUBST.: påförande, påför(n)ing
  Svensk ordbok
 6. efterdebitera

  ef`terdebitera verb ~de ~t ORDLED: efter--deb-it-er-ar SUBST.: efterdebiterande, efterdebitering
  Svensk ordbok
 7. konto

  konto [kån`- el. kån´-] subst. ~t ~n ORDLED: kont-ot
  Svensk ordbok