1. definitiv

  definitiv [-i´v el. def´-] adj. ~t ORDLED: de-fin-it-iv
  Svensk ordbok
 2. Irakkriget

  Irakkriget var ett krig 2003 mellan Irak på ena sidan och främst USA och Storbritannien på andra.
 3. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 4. Martin Luther

  Luther, Martin, född 10 november 1483, död 18 februari 1546, tysk reformator, en av Europas mest betydande teologer.

 5. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.
 6. yoga

  yoga, ett av de sex klassiska indiska tankesystemen ( darshana); jämför indisk filosofi.
 7. ikon

  ikon, en helig bild i den ortodoxa kyrkan.
 8. James Joyce

  Joyce, James, född 2 februari 1882, död 13 januari 1941, irländsk författare.
 9. finska kriget

  finska kriget, krig mellan Sverige och Ryssland 1808–09.

 10. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.