1. naturgeografi

  naturgeografi, den del av geografin som beskriver och förklarar landskapsmiljön och dess förändringar genom naturliga processer och människans påverkan.
 2. elasticitet

  elasticitet, egenskapen hos ett material eller ett föremål som deformerats genom mekanisk belastning att återta sin ursprungliga storlek och form när belastningen upphört.
 3. Evert Taube

  Taube, Evert, född 12 mars 1890, död 31 januari 1976, författare, vissångare, konstnär; jämför släktartikel Taube.

 4. manga

  manga, japanska tecknade serier.

 5. östromerska riket

  östromerska riket, benämning på den östliga del av romerska riket som blev självständig under senantiken.
 6. Camp David-avtalen

  Camp David-avtalen, överenskommelser om riktlinjer för fred i Mellersta Östern, ingångna i september 1978.
 7. koliforma bakterier

  koliforma bakterier, koliformer, alla aeroba och fakultativt anaeroba, gramnegativa, icke sporbildande, stavformiga bakterier som förjäser laktos med gasbildning inom 48 timmar vid 37 °C.
 8. akutvård

  akutvård, akut omhändertagande, enligt Socialstyrelsens definition ”akut omhändertagande av akut sjuk/skadad patient från insjuknande till definitiv behandling/vård”.
 9. neolitikum

  neolitikum, yngre stenåldern, bondesten­åldern (i motsats till paleolitikum, äldre stenåldern, jägarstenåldern).
 10. korsord

  korsord, tidsfördriv där ett rutsystem med ledning av mer eller mindre gåtfulla upplysningar (kallade nycklar) skall fyllas med ord vågrätt och lodrätt.