1. dekanus

  dekanus, dekan, ordförande i fakultetsnämnd vid svenska universitet och högskolor med ansvar för forskning och forskarutbildning.
 2. dekanus

  dekanus, dekan, i romersk-katolska kyrkan titel för flera höga befattningshavare inom kurian, för en av prelaterna inom ett domkapitel eller kollegiatkapitel (motsvarande engelska dean) och för ledaren för ett dekanat, ungefär kontraktsprost.
 3. dekanus

  dekanus [-ka´- el. -ka`-] subst., best. f. ~ ORDLED: dek-an-us
  Svensk ordbok
 4. prodekanus

  prodekanus, vid universitet och högskolor ställföreträdare för dekanus.
 5. Oliver Sacks

  Sacks, Oliver, född 9 juli 1933, död 30 augusti 2015, brittisk-amerikansk neurolog och författare.

 6. dean

  dean, i anglosaxiska länder en akademisk titel med växlande innebörd, i vissa fall motsvarande dekanus i en svensk fakultet.
 7. dean

  dean, ledare för ett domkapitel i anglikanska kyrkor, ”domprost”.
 8. doyen

  doyen, den till tjänsteåren äldste ambassadören i visst land.
 9. dekanat

  dekanat, del av biskopsstift i den romersk-katolska kyrkan, ungefär motsvarande Svenska kyrkans kontrakt.
 10. Bruno Nilsson

  Nilsson, Bruno, 1944–2017, lantbrukstekniker, professor och dekanus vid Sveriges lantbruksuniversitet, preses för Kungl. Skogs- och lantbruksakademien (KSLA).