1. Osebergsfyndet

  Osebergsfyndet, skeppsgrav från vikingatiden, utgrävd 1904 på gården Oseberg nära Tønsberg i Vestfold, Norge.

 2. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 3. gustaviansk stil

  gustaviansk stil, den ledande stilen i arkitektur, inredning och konsthantverk under Gustav III:s tid.
 4. bysantinsk konst

  bysantinsk konst, den konst som utvecklades i Bysantinska riket från och med kejsar Justinianus I (527–565).
 5. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 6. Mackay Hugh Baillie Scott

  Baillie Scott, Mackay Hugh, 1865–1945, brittisk arkitekt.
 7. venetianskt glas

  venetianskt glas, benämning på glas framställt i hyttorna på ön Murano i Venedig, främst avseende tillverkningen från 1200-talet till 1600-talets andra hälft.
 8. Marieberg

  Marieberg, keramisk fabrik i Stockholm, anlagd 1758–59 av J.L.E. Ehrenreich.
 9. guldsmedskonst

  guldsmedskonst, traditionell benämning på bearbetningen av ädla metaller, ädelstenar, pärlor och emalj i syfte att smycka levande varelser, föremål och byggnader.
 10. kineseri

  kineseri, franska chinoiserie, à la chinoise, europeisk efterbildning av kinesisk arkitektur och konsthantverk.