1. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken, benämning på Tyska riket från 11 augusti 1919, då en republikansk, demokratisk och parlamentarisk författning antogs av en konstituerande nationalförsamling i Weimar, till 30 januari 1933, då Hitler blev rikskansler.
 2. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 3. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.
 4. kosacker

  kosacker, medlemmar av oberoende grupper av bönder och krigare med ursprungliga boplatser i stäppområdet norr om Kaspiska och Svarta haven.
 5. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 6. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 7. europeisk rättshistoria.

  europeisk rättshistoria. Den europeiska rättsutvecklingen i äldre tid präglades framför allt av de skilda folkens egna rättstraditioner – deras sedvanerätt – och deras reception av romersk och kanonisk, inklusive mosaisk rätt.
 8. kontinentalsystemet

  kontinentalsystemet, sammanfattande benämning på de handelspolitiska åtgärder som Napoleon I tillgrep 1806–14 i kriget mot Storbritannien.
 9. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.
 10. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.