1. Johanniterorden

  Johanniterorden, andlig riddarorden, världens äldsta ännu existerande, kristenhetens äldsta välgörenhetsorganisation.
 2. sovchos

  sovchos, statsjordbruk i Sovjetunionen.
 3. Andra Vatikankonciliet

  Andra Vatikankonciliet, den romersk-katolska kyrkans tjugoförsta allmänna kyrkomöte, hållet i Rom 1962–65 med deltagande av över 2 500 biskopar, 1900-talets viktigaste kyrkohistoriska händelse.
 4. Paul I

  Paul I (ryska Pavel Petrovitj), 1754–1801, rysk tsar från 1796, son till Peter III och Katarina II.
 5. Venezuela

  Venezuela, stat i norra Sydamerika.

 6. sasana

  sasana , śāsana (sanskrit, egentligen ’dekret’, ’meddelande’), lära, i formen buddhaśāsana den buddhistiska läran (såväl innehållsligt som formellt) samt det buddhistiska samfundet.
 7. statut

  statut, rättsordning som i enlighet med domstolslandets internationella privaträtt ska tillämpas på vissa frågor, t.ex. arvsstatut, avtalsstatut och sakstatut.
 8. Non expedit

  Non expedit (lat., ’det är inte nyttigt’), benämning (efter begynnelseorden) på ett dekret utfärdat för första gången 1868 av den påvliga domstolen Sacra penitenzieria och senare upprepat.
 9. germinal

  germinal, den sjunde månaden i den franska revolutionskalendern och den första vårmånaden i samma kalender, motsvarande 21 eller 22 mars–19 eller 20 april.
 10. egyptisk litteratur

  egyptisk litteratur från den faraoniska tiden är omfattande och rik men endast fragmentariskt bevarad, främst på papyrusdokument.