1. stele

  stele, arkeologisk och antikhistorisk benämning på upprättstående rektangulär, ofta gavelförsedd stenplatta, prydd med bild, inskrift eller båda i kombination.

 2. Weimarrepubliken

  Weimarrepubliken, benämning på Tyska riket från 11 augusti 1919, då en republikansk, demokratisk och parlamentarisk författning antogs av en konstituerande nationalförsamling i Weimar, till 30 januari 1933, då Hitler blev rikskansler.
 3. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 4. Leopold II

  Leopold II, 1835–1909, kung av Belgien från 1865, son till Leopold I.
 5. dekret

  dekre´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: de-kret-et
  Svensk ordbok
 6. kosacker

  kosacker, medlemmar av oberoende grupper av bönder och krigare med ursprungliga boplatser i stäppområdet norr om Kaspiska och Svarta haven.
 7. nederländska

  nederländska, västgermanskt språk som har utvecklats ur i huvudsak västlågfrankiska dialekter med lågsaxiska och nordsjögermanska inslag.
 8. europeisk rättshistoria.

  europeisk rättshistoria. Den europeiska rättsutvecklingen i äldre tid präglades framför allt av de skilda folkens egna rättstraditioner – deras sedvanerätt – och deras reception av romersk och kanonisk, inklusive mosaisk rätt.
 9. rättskrivning

  rättskrivning, rättstavning, ortografi, vedertagen norm för stavning av ett språks ord.
 10. kontinentalsystemet

  kontinentalsystemet, sammanfattande benämning på de handelspolitiska åtgärder som Napoleon I tillgrep 1806–14 i kriget mot Storbritannien.