1. kontinentalsystemet

  kontinentalsystemet, sammanfattande benämning på de handelspolitiska åtgärder som Napoleon I tillgrep 1806–14 i kriget mot Storbritannien.
 2. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 3. neutralitet

  neutralitet, diplomatiskt och folkrättsligt begrepp som står för icke-deltagande i militära allianser och krigiska förvecklingar.
 4. veckodagarna

  veckodagarna fick i Rom, där sjudagarsveckan fastställdes i ett dekret av kejsar Konstantin den store 321, namn efter de sju ”planeter” varmed man då räknade: solen, månen, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus och Saturnus.
 5. sovchos

  sovchos, statsjordbruk i Sovjetunionen.
 6. Andra Vatikankonciliet

  Andra Vatikankonciliet, den romersk-katolska kyrkans tjugoförsta allmänna kyrkomöte, hållet i Rom 1962–65 med deltagande av över 2 500 biskopar, 1900-talets viktigaste kyrkohistoriska händelse.
 7. Paul I

  Paul I (ryska Pavel Petrovitj), 1754–1801, rysk tsar från 1796, son till Peter III och Katarina II.
 8. Brest-Litovsk-freden

  Brest-Litovsk-freden, fredsavtal mellan å ena sidan Ryssland, å andra sidan Tyskland, Österrike–Ungern, Bulgarien och Turkiet, slutet i Brest-Litovsk (numera Brest) 3 mars 1918.
 9. Johanniterorden

  Johanniterorden, andlig riddarorden, världens äldsta ännu existerande, kristenhetens äldsta välgörenhetsorganisation.
 10. sasana

  sasana , śāsana (sanskrit, egentligen ’dekret’, ’meddelande’), lära, i formen buddhaśāsana den buddhistiska läran (såväl innehållsligt som formellt) samt det buddhistiska samfundet.