1. sociolekt

  sociolekt, social dialekt, språkart (varietet) som är utmärkande för en viss social grupp.
 2. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 3. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 4. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 5. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 6. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 7. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 8. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 9. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 10. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.