1. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 2. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 3. Bibeln

  Bibeln är en samling texter som utgör den heliga skriften för judendomen och kristendomen.
 4. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 5. cykel

  cykel är ett fordon som drivs med pedaler.
 6. demokrati

  demokrati har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.

 7. nebulosa

  nebulosa, moln av gas eller stoft som förekommer i rymden mellan stjärnorna eller som diffust hölje kring vissa stjärnor.
 8. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 9. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 10. lunga

  lunga, pulmo, pluralis pulmones, från kroppsytan inbuktande andningsorgan i vilka andningsmedium (vanligen luft) transporteras tidalt, dvs. först in, sedan ut i motsatt riktning.