1. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 2. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 3. cell

  cell, inom biologin: den minsta levande enhet, omsluten av ett cellmembran, som bygger upp organismer.

 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. Falu gruva

  Falu gruva, Stora kopparberget, under medeltiden även kallad Tiskasjöberg, historisk sulfidmalmsgruva med malmbehandlingsverk vid Falun, ingående i skogskoncernen STORA.
 6. alfabet

  alfabet, en uppsättning fonematiska skrivtecken arrangerade i en viss ordning (se bokstavsordning och fonem).
 7. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 8. feminism

  feminism, social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män.

 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.