1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. meios

  meios, reduktionsdelning, två på varandra följande celldelningar som föregår bildningen av könsceller.

 3. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 4. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 5. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 6. arkeologi

  arkeologi, vetenskap som skapar historia utifrån undersökningar av materiella lämningar efter mänskligt liv.
 7. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 10. Carl von Linné

  Linné, Carl von, före adlandet 1757 Carl (Carolus) Linnæus, född 13 maj (gamla stilen, motsvarar 23 maj enligt nya stilen) 1707, död 10 januari (nya stilen) 1778, naturforskare.