1. stark

  stark adj. ~t
  Svensk ordbok
 2. om

  2om [åm´] prep.
  Svensk ordbok
 3. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 4. hög

  1hög adj. ~t [hök´t], komp. ~re [hö´g-], superl. ~st [hök´st]; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 5. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 6. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 7. stor

  1stor adj. ~t, komp. större [stör´e], superl. störst ORDLED: stör-re
  Svensk ordbok
 8. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 9. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 10. slag

  slag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slag-et
  Svensk ordbok