1. attiska sjöförbundet

  attiska sjöförbundet, benämning på två försvarsförbund mellan Athen och stater i och kring Egeiska havet.
 2. Louis François Conti

  Conti, Louis François av Bourbon, prins av Conti, 1717–76, fransk prins; jämför släktartikel (den franska släkten) Conti.
 3. grekisk konst

  grekisk konst definieras här som grekernas konst under antiken; för senare perioder se Grekland (Konst).
 4. Kynthos

  Kynthos, under antiken benämning på ett 113 m högt berg på ön Delos i Grekland, varav binamnen Kynthia på Artemis (Diana) och Kynthios på Apollon, båda enligt myten födda på Delos.
 5. deliern

  deliern, benämning på den grekiske guden Apollon som hade ett av sina viktigaste kultställen på ön Delos.
 6. Archermos

  Archermos, 500-talet f.Kr., grekisk skulptör från Chios.
 7. Filip

  Filip av Schwaben (tyska Philipp), född ca 1178, död 1208, tysk kung från 1198, yngre son till kejsar Fredrik I Barbarossa av staufiska huset.
 8. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 9. deliska problemet

  deliska problemet, kubens fördubbling , problemet att exakt konstruera en kub vars volym är dubbelt så stor som volymen av en given kub, ett av de tre berömda klassiska konstruktionsproblemen.
 10. hyperboréer

  hyperboréer, i grekisk myt Apollondyrkare som levde i sol och överflöd bortom Boreas, nordanvinden.