1. minéer

  minéer (grekiska Minaioi), antik grekisk benämning på ett folk i sydvästra Arabien.

 2. Slovenien

  Slovenien, stat i södra Europa.

 3. Paul D Boyer

  Boyer, Paul Delos, 1918–2018, amerikansk biokemist, professor vid University of California, Los Angeles, 1963–89 (från 1990 emeritus) och föreståndare för det molekylärbiologiska institutet där 1965–83.

 4. Bulgarien

  Bulgarien, stat på östra Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 5. amfiktyoner

  amfiktyoner, antikt stamförbund där representanter från varje stam årligen samlades vid en centralhelgedom för att avgöra gemensamma angelägenheter.
 6. sparande

  sparande, den del av inkomsterna (intäkterna) som inte används till konsumtion.
 7. Rhodos

  Rhodos, ö i Grekland; 1 401 km2, 133 000 invånare (2010).
 8. mosaik

  mosaik, konstnärlig framställning eller dekoration av olikfärgade småbitar av sten eller glas, placerade i murbruk, kitt eller cement på ett fast underlag.
 9. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 10. vederdeloman

  ve`derdeloman subst. ~nen vederdelomän, best. plur. vederdelomännen ORDLED: veder-delo--mann-en
  Svensk ordbok