1. depåtablett

  depåtablett, läkemedelsberedning som utformats med avsikten att den farmakologiska effekten skall bli mer långvarig än efter intag av en tablett av vanlig typ.

 2. depåfynd

  depå`fynd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: depå--fynd-et
  Svensk ordbok
 3. infrastruktur

  infrastruktur, ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- och avloppssystem, teleförbindelser och utbildningsväsen.
 4. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 5. konstgödsel

  konstgödsel, handelsgödselmineralgödselsyntetiskt framställda gödselmedel. 

 6. exkrementer

  exkrementer kan, beroende på sammanhanget, också kallas faeces ( feces), fekalier, spillning eller avföring.
 7. Bredsättra

  Bredsättra, f.d. församling i Borgholms kommun, Öland (Kalmar län).
 8. minoisk kultur

  minoisk kultur, benämning på Kretas bronsålderskultur.
 9. sälbåt

  sälbåt, båt som används vid säljakt.
 10. skavning

  skavning, ytförbättrande metod i verkstadsteknik.