1. folkrörelsearkiv

  folkrörelsearkiv, arkiv som från början var avsett att fungera som depå för hela den samlade arbetarrörelsen.
 2. Sverigefinländarnas arkiv

  Sverigefinländarnas arkiv, grundades 1977, med uppgift att dokumentera och forska kring sverigefinländarnas liv och historia i Sverige.
 3. Bygholmsfyndet

  Bygholmsfyndet, ett av de tidigaste metallfynden från Norden, gjort i Bygholm vid Horsens i Jylland, Danmark.
 4. atlantisk bronsålder

  atlantisk bronsålder, term för en kultur som karakteriseras av ett komplex av bronsföremål från 1000–500 f.Kr. vilka ofta påträffats utmed atlantkusten i Frankrike, England, Portugal och Spanien.
 5. Limhamn

  Limhamn, stadsdel i sydvästra Malmö.
 6. hyperkalemi

  hyperkalemi, hyperkaliemi, för stor kaliummängd i blodet.
 7. Budsene offerbrunn

  Budsene offerbrunn, offerfynd från yngre bronsålder, påträffat i Budsene på Møn, Danmark.
 8. sällsynta jordartsmetaller

  sällsynta jordartsmetaller, sammanfattande benämning på metallerna i periodiska systemets grupp 3, skandium, yttrium och lantan samt de fjorton lantaniderna.
 9. Gantofta

  Gantofta, tätort i Helsingborgs kommun, Skåne (Skåne län), 7 km sydöst om Helsingborg; 1 322 invånare (2016).

 10. Bjurselet

  Bjurselet, boplats från yngre stenåldern vid Byske älv i norra Västerbotten.