1. skattfynd

  skattfynd, värdedeposition, arkeologisk benämning på depåfynd av samtidigt nedlagda föremål, gömda på grund av sitt värde och avsedda att tas upp igen.
 2. bronsåldern

  bronsåldern, den period i Christian Jürgensen Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.

 3. Loshult

  Loshult, församling i Lunds stift, Osby kommun, Skåne (Skåne län); 1 211 invånare (2016).

 4. bindväv

  bindväv, vävnad som håller samman celler, organ och andra vävnadsstrukturer.
 5. tankfartyg

  tankfartyg, bulkfartyg avsett för flytande laster såsom råolja, vatten, kemikalier och flytande livsmedel.

 6. blindhantverk

  blindhantverk, blindslöjd, började efter utländska förebilder organiseras i Sverige på 1880-talet.
 7. muskel

  muskel, hos djur inklusive människa vävnad som är byggd för sammandragning (kontraktion) och som utför kroppens rörelser samt formförändring av kroppens organ.

 8. Västerbotten

  Västerbotten, landskap i Norrland.

 9. Blekinge

  Blekinge, landskap i Sydsverige.

 10. Västmanland

  Västmanland, landskap i Svealand.