1. designcenter

  designcenter, institution som bl.a. genom utställningar och produktinformation söker höja industrins och allmänhetens kunskap om god design.
 2. designade droger

  designade droger, narkotiska ämnen som genom en förändring av den kemiska strukturen inte längre är narkotikaklassade i juridisk mening och därför kan säljas fritt; se vidare smarta droger.
 3. designera

  designera, att i förväg bestämma någon för en uppgift eller en tjänst, t.ex. som efterträdare till en dittillsvarande befattningshavare.
 4. Designarkivet

  Designarkivet, till 2005 Arkiv för Svensk Formgivning, arkiv för svensk vardagskonst och industriformgivning.
 5. designhund

  designhund, medvetet framavlad rashybrid, i syfte att ta till vara specifika egenskaper hos två eller flera etablerade hundraser och överföra dem till avkomman.
 6. Designmuseum Danmark

  Designmuseum Danmark, till 2011 Det danske Kunstindustrimuseum, museum i Köpenhamn med samlingar av europeiskt och östasiatiskt konsthantverk från medeltid till nutid.
 7. A&E Design AB

  A&E Design AB, Stockholm, kontor för industridesign och produktutveckling, grundat 1968 av Tom Ahlström ( född 1943) och Hans Ehrich ( född 1942), ett av landets ledande företag på området.
 8. Innovator Design AB

  Innovator Design AB, designföretag lett av Johan Huldt.
 9. Council of Industrial Design

  Council of Industrial Design, se Design Council.
 10. Institute of Design

  Institute of Design, Chicago, grundades 1938 av László Moholy-Nagy, som från 1937 varit ledare för The New Bauhaus, Chicago (nedlagt 1938).