1. computer aided design

  computer aided design, CAD, se datorstödd konstruktion.
 2. Internationales Design Zentrum

  Internationales Design Zentrum , IDZ, Berlin, grundades 1969 med uppgift att informera om design ur estetiska, sociologiska, ekonomiska och arbetsvetenskapliga synpunkter och att öka designmedvetenheten hos formgivare, företagare och allmänhet.
 3. Vitra Design Museum

  Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Tyskland, museum öppnat 1989 på initiativ av Rolf Fehlbaum vid det tyska möbelföretaget Vitra.

 4. Form/Design Center

  Form/Design Center, Malmö, startades 1964 av Svensk Forms lokalavdelning för Skåne och Blekinge för att främja god svensk design (jämför designcenter).
 5. Svensk Form – Design Centre AB

  Svensk Form – Design Centre AB, Stockholm, permanent utställningsverksamhet av svensk konstindustri, möbler och bohag, stiftad 1959 av flera företag, bl.a. NK, Rörstrand och AB GENSE.
 6. Högskolan för Design och Konsthantverk

  Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, vid Göteborgs universitet utbildar designer och konsthantverkare.
 7. Statens centrum för arkitektur och design

  Statens centrum för arkitektur och design, Arkitektur- och designcentrum, ArkDes, till 2013 Arkitekturmuseet, museum beläget på Skeppsholmen i Stockholm.

 8. designa

  designa [-saj`na el. -saj´na] verb ~de ~t ORDLED: de-sign-ar SUBST.: designande; design
  Svensk ordbok
 9. designer

  designer [-saj´ner] subst. ~n, plur. ~ el. ~s ORDLED: de-sign-ern
  Svensk ordbok
 10. designera

  designe´ra [-iŋn- el. -inj-] verb ~de ~t ORDLED: de-sign-er-ar SUBST.: designerande, designering
  Svensk ordbok