1. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 2. rumsinredning

  rumsinredning, interiörkonst, gestaltning, dekoration och möblering av bostadsrum.
 3. formgivning

  formgivning [får`m-] subst. ~en ~ar ORDLED: form--giv-ning-en
  Svensk ordbok
 4. dessinatör

  dessinatö´r subst. ~en ~er ORDLED: dess-in-at-ör-en
  Svensk ordbok
 5. formgivare

  formgivare [får`m-] subst. ~n äv. formgivarn, plur. ~, best. plur. formgivarna ORDLED: form--giv-ar-en
  Svensk ordbok
 6. dessäng

  dessäng´ subst. ~en ~er ORDLED: dess-äng-en
  Svensk ordbok
 7. visualisera

  visualise´ra verb ~de ~t ORDLED: visu-al-is-er-ar SUBST.: visualiserande, visualisering
  Svensk ordbok
 8. formge

  formge äv. formgiva [får`m-] verb formgav, formgett el. formgivit, formgiven formgivna, pres. formger äv. formgiver ORDLED: form--giv-it SUBST.: formgivande, formgivning
  Svensk ordbok
 9. signum

  signum [siŋ`n-] subst., best. f. ~ el. ~et, plur. ~ el. signa ORDLED: sign-um-et
  Svensk ordbok