1. deutron

  deutron, benämning på kärnan i deuteriumatomen, tungt väte ( 2H), bestående av en proton och en neutron.
 2. deutron

  deutron [-å´n] subst. ~en ~er ORDLED: deutr-on-en
  Svensk ordbok
 3. deuteron

  deuteron, detsamma som deutron.
 4. tensorkraft

  tensorkraft, icke-central kraft mellan nukleoner i atomkärnan.
 5. D–D-reaktion

  D–D-reaktion, reaktion mellan två deutroner, dvs. två tunga vätekärnor.
 6. fusion

  fusion, kärnfusion, i fysiken reaktion mellan två atomkärnor som leder till en sammansmältning, varvid en tyngre kärna bildas.

 7. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 8. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 9. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.

 10. tritium

  tritium, den tyngsta och den enda radioaktiva isotopen av grundämnet väte.