1. diabetes

  diabetes, egentligen diabetes mellitus, sockersjuka, vanlig kronisk ämnesomsättningssjukdom där grundproblemet är att kroppen bildar otillräckligt med insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt (insulinresistens) eller en kombination av dessa störningar.

 2. diabetes insipidus

  diabetes insipidus, sjukdom som beror på brist på ADH (antidiuretiskt hormon) från hypofysens baklob.
 3. diabetes

  diabe´tes subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: dia-bet-es-en
  Svensk ordbok
 4. diabetesmedel

  diabetesmedel, antidiabetika, läkemedel som används vid diabetes mellitus (sockersjuka), se diabetes.
 5. Diabetesförbundet

  Diabetesförbundet, egentligen Svenska Diabetesförbundet, intresseorganisation som arbetar för bättre medicinska, sociala och ekonomiska villkor för diabetiker samt stödjer vetenskaplig forskning på området.

 6. insulin

  insulin, hormon som bildas i B-cellerna (beta-cellerna) i de langerhansska öarna i bukspottkörteln (pankreas) och insöndras till blodet.
 7. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.
 8. stress

  stress, inom psykologisk, medicinsk och allmänbiologisk vetenskap de anpassningar i kroppens funktioner som utlöses av fysiska eller psykiska påfrestningar, stressorer (stressfaktorer).

 9. epidemiologi

  epidemiologi, vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.
 10. komorbiditet

  komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.