1. fruktos

  fruktos, fruktsocker, levulos, C 6H 12O 6, sockerart som i naturen finns i många fruktsafter och i honung; i förening med glukos förekommer den i rörsocker och raffinos.
 2. ketos

  ketos, tillstånd då bildning av ketonkroppar är ökad.
 3. komorbiditet

  komorbiditet, samsjuklighet, förhållandet att en person har mer än en sjukdom samtidigt.
 4. celiaki

  celiaki, coeliaci, kronisk sjukdom där en autoimmun process skadar tunntarmens slemhinna, vilket medför malabsorption, det vill säga nedsatt uppsugning av vissa av födans beståndsdelar.

 5. blodsocker

  blodsocker, socker i blodet.
 6. glykemiskt index

  glykemiskt index, glukemiskt index, GI, sätt att jämföra kolhydratinnehållande livsmedel efter deras blodsockerhöjande effekt.
 7. hälsa

  hälsa är ett tillstånd då en människa upplever att hon mår bra fysiskt, psykiskt och socialt.
 8. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 9. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 10. diures

  diures, urinproduktion.