1. kostfibrer

  kostfibrer, polysackarider och lignin (vedämne) från växtmaterial i födan som inte kan brytas ned av enzymer i mag–tarmkanalen och därför når tjocktarmen i ospjälkad form; de kan dock brytas ned i varierande utsträckning av bakterierna i tjocktarmen.
 2. glukagon

  glukagon, polypeptidhormon bestående av 29 aminosyror, vilket bildas i så kallade A-celler (alfaceller) i bukspottkörtelns langerhansska öar.

 3. acidos

  acidos, sjuklig ökning av kroppsvätskornas surhetsgrad (aciditet, lågt pH).

 4. gula fläcken

  gula fläcken, makula, macula lutea, ansamling av gult pigment (xantofyll) och ca 7 miljoner sinnesceller (tappar) i den centrala delen av näthinnan.
 5. första hjälpen

  första hjälpen, snabbt insatta åtgärder som vidtas för att rädda någons liv eller förhindra att en akut skada eller sjukdom förvärras i väntan på ambulans eller annan professionell hjälp.

 6. vasopressin

  vasopressin, antidiuretiskt hormon, ADH, hormon som bildas i hypotalamus och som frisätts från hypofysens baklob.
 7. näringslära

  näringslära, näringsfysiologi, nutritionslära, kunskapsområde som omfattar näringsämnenas förekomst, upptag och omsättning i kroppen samt näringsbehov, kostvanor och samband mellan kost och hälsa.
 8. metabola syndromet

  metabola syndromet, metabolt angiopatiskt syndrom, insulinresistenssyndrom, kombination av störningar i ämnesomsättningen som är starkt förknippad med blodkärlssjukdom (angiopati) i form av ateroskleros.
 9. nefrologi

  nefrologi, njurmedicin, läran om och det vetenskapliga studiet av njurarna och deras sjukdomar.
 10. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.