1. handikapphjälpmedel

  handikapphjälpmedel, anordning som underlättar tillvaron för en funktionshindrad.
 2. cystisk fibros

  cystisk fibros, CF, cystisk pankreasfibros, mukoviskidos, ärftlig sjukdom med symtom huvudsakligen från luftvägarna och mag–tarmkanalen.
 3. diabetiker

  diabe´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: dia-bet-ik-ern
  Svensk ordbok
 4. insulin

  insuli´n subst. ~et ORDLED: in-sul-in-et
  Svensk ordbok
 5. insulinterapi

  insuli`nterapi subst. ~n äv. ~en ORDLED: in-sul-in--terap-in
  Svensk ordbok
 6. urinprov

  uri`nprov subst. ~et, plur. ~ el. ~er ORDLED: ur-in--prov-et
  Svensk ordbok
 7. symposium

  symposium [-på´- äv. -po´-] subst. symposiet symposier ORDLED: sym-posi-et
  Svensk ordbok
 8. sockersjuka

  sockersjuka [såk`-] subst. ~n ORDLED: socker--sjuk-an
  Svensk ordbok
 9. socker

  socker [såk´-] subst. sockret ORDLED: sockr-et
  Svensk ordbok