1. mikroaneurysm

  mikroaneurysm, utbuktning på ett fint blodkärl (en kapillär).
 2. metabola syndromet

  metabola syndromet, metabolt angiopatiskt syndrom, insulinresistenssyndrom, kombination av störningar i ämnesomsättningen som är starkt förknippad med blodkärlssjukdom (angiopati) i form av ateroskleros.
 3. nefrologi

  nefrologi, njurmedicin, läran om och det vetenskapliga studiet av njurarna och deras sjukdomar.
 4. ämnesomsättningsrubbningar

  ämnesomsättningsrubbningar, metaboliska störningar, samlingsbenämning på sjukdomar orsakade av störningar i ett eller flera steg i ämnesomsättningen (metabolismen).
 5. urin

  urin, hos djur utsöndringsprodukten från vissa exkretionsorgan, t.ex. njurar och malpighiska rör.
 6. vällevnadssjukdomar

  vällevnadssjukdomar, sådana sjukdomar som anses bero på framför allt olämpliga levnadsvanor (olämplig livsstil).
 7. osmotisk diures

  osmotisk diures, ökad urinutsöndring beroende på att urinen innehåller ämnen som ger högre osmotiskt tryck, t.ex. socker vid diabetes.
 8. ortostatism

  ortostatism, oförmåga att hålla blodtrycket tillräckligt högt vid uppresning från liggande till stående ställning eller under långvarigt stillastående i upprätt ställning.
 9. leptin

  leptin, hormon som hos människa och däggdjur via hypotalamus framkallar mättnadskänsla och ökar värmeproduktionen (termogenesen).
 10. rooibosbuske

  rooibosbuske, Aspalathus linearis (syn. A. contaminatus, A. cedarbergensis, Psoralea linearis, Borbonia pinifolia), art i familjen ärtväxter.