1. diabild

  diabild, fotografisk bild i färg eller svartvitt gjord på transparent underlag (reversalfilm).
 2. diabild

  di`abild subst. ~en ~er ORDLED: dia--bild-en
  Svensk ordbok
 3. diapositiv

  diapositiv, fotografisk bild på transparent underlag; se diabild.
 4. kopiering

  kopiering, olika former av avskrift, avtryck, efterbildning eller motsvarande av bild, text eller inspelning.
 5. diaprojektor

  diaprojektor, projektor för diabilder.
 6. kamera

  kamera, instrument för framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkats av ljuset.
 7. laterna magica

  laterna magica var en apparat som man förr kunde visa bilder med.
 8. diaskop

  diaskop, optisk projektionsapparat för transparenta bilder (se även projektor).
 9. projektor

  projektor är en apparat som används när man visar stillbilder eller film på en duk eller en ljus yta.
 10. färgfilm

  färgfilm är ett ljuskänsligt material som används för att ta färgbilder med.