1. positiv

  positiv, fotografisk bild (transparent eller påsiktsbild), som är tonmässigt rättvänd.
 2. Dennis Oppenheim

  Oppenheim, Dennis, 1938–2011, amerikansk konstnär.
 3. skolplansch

  skolplansch, färglagd upphängbar bildframställning som i folkskolan användes som ett pedagogiskt redskap för att åskådliggöra bland annat djur, länder och och människokroppen. 

 4. polaroidfotografi

  polaroidfotografi, bild framställd med s.k. reversal diffusionsöverföring, vilket ger färdiga positiva färg- eller svartvitbilder (direktbild) enligt traditionell kemisk metod.
 5. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.
 6. fotografi

  fotografi, foto, framställning av bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset.
 7. ljusbild

  lju`sbild subst. ~en ~er ORDLED: ljus--bild-en
  Svensk ordbok
 8. diapositiv

  diapositiv [di`- el. -i´v] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dia-pos-it-iv-et
  Svensk ordbok
 9. dia

  1di`a subst. ~n dior; eg. kortform av diapositiv ORDLED: di-an
  Svensk ordbok
 10. projicera

  projice´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-jic-er-ar SUBST.: projicerande, projicering; projektion
  Svensk ordbok