1. diastema

  diastema, pluralis diastemata, inom zoologin mellanrum mellan olika typer av tänder, t.ex. mellan framtänderna och hörntanden hos människoapor, den s.k. apluckan.
 2. diastas

  diastas, äldre benämning på amylas, ett kolhydratspjälkande enzym från bl.a. bukspottkörteln.
 3. diastrofism

  diastrofism, sammanfattande term för alla de processer som verkar deformerande på jordskorpan, t.ex. upphöjning, nedsänkning, veckning och förkastning.
 4. diaspora

  diaspora kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion.
 5. diastemati

  diastemati, musikterm för de olika typer av notskrift som i likhet med den som görs på notlinjesystem grafiskt åskådliggör tonernas växlande höjd.
 6. diaskop

  diaskop, optisk projektionsapparat för transparenta bilder (se även projektor).
 7. diastereoisomeri

  diastereoisomeri, diastereomeri, stereoisomeri som inte är av spegelbildstyp.
 8. diaspor

  diaspor, vitt eller gråvitt mineral med sammansättningen AlO(OH).
 9. diastole

  diastole, tidsperioden mellan två sammandragningar av hjärtats kammare.
 10. diastoliskt blodtryck

  diastoliskt blodtryck, det blodtryck som kan uppmätas under hjärtkamrarnas avslappningsfas (diastole).