1. Diatessaron

  Diatessaron, evangelieharmoni, skapad av Tatianos ca 170.
 2. diatoméer

  diatoméer, annat namn på kiselalger.
 3. diatretaglas

  diatretaglas, en grupp romerska glasbägare och -skålar, vilkas kärlvägg omges av ett nätverk i glas.
 4. diatoméjord

  diatoméjord, gulbrun, gulvit eller vit jordart med mycket hög halt av diatoméskal.
 5. Diatrype

  Diatrype, släkte sporsäckssvampar med sju arter i Sverige.
 6. diatoméockra

  diatoméockra, gul, röd, brun, gulgrön eller till och med blå jordart med hög halt av diatoméskal och oftast också av järnhydroxid samt med gyttjesubstans.
 7. diatermikniv

  diatermikniv, elektriskt instrument som används vid kirurgiska ingrepp för att skära i eller ”smälta ned” (koagulera) vävnader.
 8. diatoméslam

  diatoméslam, ett s.k. organiskt pelagiskt havsbottensediment.
 9. diatoméanalys

  diatoméanalys, undersökning av fossila och nutida vattenmiljöers pH, salthalt, vattendjup m.m. med ledning av förekomsten av olika kiselalger, diatoméer.
 10. diatakt lagring

  diatakt lagring, strukturell uppbyggnad av ett sediment som består av en upprepning av två lagertyper, vanligen sand/silt-lager som övergår i lerlager.