1. diatonisk

  diato´nisk adj. ~t ORDLED: dia-ton-isk
  Svensk ordbok
 2. diatermi

  diatermi´ subst. ~n äv. ~en ORDLED: dia-term-in
  Svensk ordbok
 3. diatrib

  diatri´b subst. ~en ~er ORDLED: dia-trib-en
  Svensk ordbok
 4. medium

  medium, en verbböjningskategori som ansetts vara ett mellanting mellan aktiv och passiv.
 5. ordklass

  ordklass, grupp av ord med likartade morfologiska och syntaktiska egenskaper.
 6. aktiv

  aktiv, aktivum, en böjningskategori hos verbet i vissa språk (eller en semantisk-syntaktisk egenskap hos satser i dessa språk).
 7. hemorragisk

  hemorragisk, medicinsk term: förenad med (benägenhet för) blödning; t.ex. hemorragisk diates, benägenhet för blödningar.
 8. malajiska

  malajiska, austronesiskt språk.
 9. verb

  verb, ordklass som omfattar beteckningar för handlingar ( måla), händelser ( tappa), processer ( växa), tillstånd ( veta) o.d.; jämför aktionsart.
 10. austronesiska språk

  austronesiska språk, tidigare kallade malajo-polynesiska språk, grupp språk som talas i nästan hela Malaysia och Indonesien, på Filippinerna, i delar av Vietnam, Kambodja, Taiwan och Madagaskar samt i Oceanien (utom vissa delar av Nya Guinea och några öar i dess närhet), av sammanlagt ca 365 miljoner.