1. konjugation

  konjugation, verbets böjning i tempus, modus, diates (passiv–aktiv), person, numerus; även beteckning för verbets olika böjningsklasser.
 2. grammatik

  grammatik, regler för hur ett språks ord böjs och kombineras till ordgrupper och satser.
 3. passiv

  passiv, passivum, grammatisk term för satser och verb som systematiskt skiljer sig till form och betydelse från aktiva satser och verb; jämför diates.
 4. böjning

  böjning, flexion , inom språkvetenskapen: de systematiska förändringar i ett ords form som har grammatisk funktion.
 5. vichyssoise

  vichyssoise, soppa gjord på purjolök, potatis, buljong och mjölk.
 6. medio-passiv

  medio-passiv, en verbböjningskategori i grekiskan.
 7. grekiska

  grekiska, språk som bildar en egen gren av den indoeuropeiska språkfamiljen.

 8. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.