1. Mattias Fremling

  Fremling, Mattias, 1744–1820, filosof och pedagog, professor i filosofi i Lund från 1782.
 2. Krut

  Krut, Kritisk utbildningstidskrift, tidskrift utgiven 1977–2011 i syfte att vara ett forum för oberoende, kritiska diskussioner om pedagogik och politik.
 3. Felix Klein

  Klein, Felix, 1849–1925, tysk matematiker, professor i Erlangen, München, Leipzig och (1886–1913) Göttingen.
 4. högskolepedagogik

  högskolepedagogik, tvärvetenskapligt forskningsområde som behandlar frågor kring undervisning på högskolor och universitet.
 5. Lärarhögskolan i Stockholm

  Lärarhögskolan i Stockholm, högskola bildad 1956, sedan 2008 integrerad i Stockholms universitet.
 6. undervisningsmetodik

  undervisningsmetodik, metoder för undervisning i skola och annan utbildning samt ämne inom lärarutbildningen.
 7. ämnesmetodik

  ämnesmetodik, i begränsad betydelse den undervisningsmetodik som används inom ett visst skolämne.
 8. grundskollärare.

  grundskollärare. I den grundskola som infördes 1962 fick de tidigare småskol- och folkskollärarna tjänstetitel och anställning som lågstadie- och mellanstadielärare.
 9. inlärning

  inlärning, i vid mening den process hos människor och djur som i samspel med omvärlden aktivt upplever denna varvid upplevelser och erfarenheter påverkar beteendet och modifierar detta.
 10. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.