1. Felix Klein

  Klein, Felix, 1849–1925, tysk matematiker, professor i Erlangen, München, Leipzig och (1886–1913) Göttingen.
 2. högskolepedagogik

  högskolepedagogik, tvärvetenskapligt forskningsområde som behandlar frågor kring undervisning på högskolor och universitet.
 3. Lärarhögskolan i Stockholm

  Lärarhögskolan i Stockholm, högskola bildad 1956, sedan 2008 integrerad i Stockholms universitet.
 4. undervisningsmetodik

  undervisningsmetodik, metoder för undervisning i skola och annan utbildning samt ämne inom lärarutbildningen.
 5. ämnesmetodik

  ämnesmetodik, i begränsad betydelse den undervisningsmetodik som används inom ett visst skolämne.
 6. grundskollärare.

  grundskollärare. I den grundskola som infördes 1962 fick de tidigare småskol- och folkskollärarna tjänstetitel och anställning som lågstadie- och mellanstadielärare.
 7. inlärning

  inlärning, i vid mening den process hos människor och djur som i samspel med omvärlden aktivt upplever denna varvid upplevelser och erfarenheter påverkar beteendet och modifierar detta.
 8. matematik

  matematik, en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning och metodutveckling.